Products

B2152-Sชุดฝารองนั่งอัจฉริยะWashlet SET

27,500.-
เป็นแบบแยกชิ้นส่วน สามารถประกอบเข้าด้ว ยกันได้อย่างง่ายดาย
อุปกรณ์ตรวจจับร่างกายมนุษย์Human body sensing device
มีเซ็นเซอร์ที่จะช่วยให้ระบบฝารองนั่งอัจฉริยะเริ่มทำงาน
หลังจากนั่งลงเรียบร้อยแล้ว เสริมความปลอดภัย
ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธีWashlet is a system that operates after siting; enhancing safety and prevent the danger from misuse.
ระบบทำความสะอาดก้านชำระอัตโนมัติAutomatic pipe cleaning system
ระบบทำความสะอาดก้านชำระอัตโนมัติ
ก่อนและหลังการใช้งาน
เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของเชื้อโรคPre and post usage of automatic pipe cleaning system to prevent the disease infection.
อุปกรณ์ควบคุมความร้อนHeat control device
กรณีที่อุณหภูมิน้ำยังไม่เท่าอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้
จะมีฟังก์ชั่นหยุดการชำระล้างชั่วคราว
ป้องกันน้ำเย็นกระทบผิวผู้ใช้โดยตรงIf the water temperature has not reached the set temperature, there is a washing inoperative function to avoid irritation to the skin by cold water.
เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิห้องIndoor temperature sensor device
กรณีที่บริเวณรอบโถสุขภัณฑ์มีความร้อนเกินกว่าที่กำหนดไว้
เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิห้องจะปรับระบบเพิ่มความร้อน
ฝารองนั่งให้เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ
ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของสินค้าIf the ambient temperature of the washlet is overheated, the indoor temperature detection sensor device is automatically switched to the power saving mode, and the product life is extended simultaneously at the time of power saving.
ระบบประหยัดไฟPower saving device
เมื่อลุกออกจากฝารองนั่งแล้ว
ระบบจะทำการเข้าสู่ระบบพักการใช้งานโดยอัตโนมัติ
ป้องกันการทำความร้อนน้ำแบบซ้ำซ้อน
เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานWhen a user leaves the toilet seat, it will enter the resting mode.
Avoid overlapping heating of water, resulting in power saving effect.
ระบบกรองน้ำWater washing device
มีการติดตั้งระบบกรองน้ำ
เพื่อปรับสภาพน้ำที่ใช้ชำระล้างให้ดียิ่งขึ้นInstall the water filter system to improve the water quality.

B2152ฝารองนั่งอัจฉริยะแบบประกอบใส่Built on washlet

18,500.-
ฝารองนั่งอัจฉริยะแบบประกอบใส่

เป็นแบบแยกชิ้นส่วน สามารถประกอบเข้าด้วยกัน
ได้อย่างง่ายดาย Comes in a separate pieces, yet easy to install.

เป็นฝารองนั่งแบบมีระบบชำระล้างที่สามารถนำไปประกอบเข้ากับโถสุขภัณฑ์
ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้ สามารถใช้งานฟังก์ชั่นก้านฉีดชำระระดับสูงได้
เพียงแค่ทำการติดตั้งอย่างง่ายดาย
เป็นรุ่นยอดนิยมที่โดดเด่นในเรื่องความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาIt is a washing toilet seat that you can install on your toilet. You can use the high was cleaning function with simple construction. It is a popular version of a cleaning toilet which is really worthy compared to the price.

ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของสุขภัณฑ์ช่วยให้สุขภาพและความสะอาดเป็นไปได้เสมอThe efficient toilet system that keeps clean and good health as always.

การชำระล้างทั่วไปการชำระล้างทั่วไปGeneral cleaning.
อ่อนโยนแม้เวลาชำระล้างส่วนหลัง
ให้ความรู้สึกที่ดีด้วยระบบน้ำอุ่นIt is gentle to the buttocks and cleanses with hot water comfortably.
การชำระล้างสำหรับผู้หญิงการชำระล้างสำหรับผู้หญิงWomen washing
มีฟังก์ชันชำระล้างโดยเฉพาะ
สำหรับผู้หญิงYou can use the cleaning function for women.
ปุ่มเป่าแห้งปุ่มเป่าแห้งDry button
มีระบบเป่าลมอุ่น
หลังจากเสร็จกิจในห้องน้ำ
ให้ความรู้สึกแห้งสบายแก่ผู้ใช้งานPost washing with warm air to dry your body.
ปรับอุณหภูมิน้ำปรับอุณหภูมิน้ำWater temperature control
ชำระล้างโดยให้ความรู้สึกสบาย
แก่ผู้ใช้งานด้วยระดับน้ำอุ่น
ตามพึงประสงค์Comfortable cleaning at your preferred water temperature
ปรับอุณหภูมิฝารองนั่งปรับอุณหภูมิฝารองนั่งSeat temperature control
เพียงแค่กดปุ่มเดียวสามารถ
ใช้งานฝารองนั่งแบบอุ่นได้A toilet seat can be used warmly with only one button
ทำความสะอาดก้านชำระทำความสะอาดก้านชำระNozzle cleaning
ระบบจะทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ
หลังการใช้งาน
จึงมั่นใจได้ในเรื่องความสะอาด
ถูกสุขอนามัยของก้านฉีดชำระAutomatically cleaning the nozzle after use.

B-4802 Galaxyโถสุขภัณฑ์แบบรวมเป็นชิ้นเดียวIntegral Washlet

เป็นแบบแยกชิ้นส่วน สามารถประกอบเข้าด้ว ยกันได้อย่างง่ายดาย
ระบบทำความสะอาดด้านหลังHip cleaning
กดปุ่มทำความสะอาดด้านหลังได้ที่รีโมท
หรือที่แผงคีย์บอร์ดด้านข้างตัวเครื่อง
เพื่อสั่งการให้ทำความสะอาดโดยอัตโนมัติIt is a standard model pursuing functional beauty with simple design turning the toilet into a relaxing space.
ระบบทำความสะอาดด้านหน้าBidet
กดปุ่มทำความสะอาดด้านหน้าได้ที่รีโมท
หรือที่แผงคีย์บอร์ดด้านข้างตัวเครื่อง
เพื่อสั่งการให้ทำความสะอาดสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะPress the bidet buttom on the controller or the side key-board to carry out the task of cleaning for women.
ระบบรักษาความสะอาดแบบพิเศษWomen nursing
สามารถปรับตำแหน่งฉีดชำระสำหรับผู้หญิง
และปรับให้เคลื่อนไหวได้
เพื่อการทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้นPlus the shifting clean for the bidet to take care of the women.
ระบบทำความสะอาดแบบนุ่มนวลSoft cleaning
มีฟังก์ชันการนวดเพิ่มเติม
สำหรับระบบชำระล้างด้านหน้าและด้านหลังA massage function is added up to the bidet or hipcleaning.
ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่งWarm seat
สามารถปรับอุณหภูมิฝารองนั่งได้
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานA warm seat is available to give you comfortable experience.
ระบบกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์Auto-deodorization
ระบบจะทำการกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
โดยอัตโนมัติThe toilet is able to keep the smell gone automatically.
ระบบทำความสะอาดอัจฉริยะSmart cleaning
สุขภัณฑ์จะทำความสะอาดท่อฉีดชำระเอง
โดยอัตโนมัติทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จThe toilet will clean the injection pipes automatically after every use-time.
ฝารองนั่งเปิด-ปิดนุ่มนวล แบบSoft closeSoft close
ฝารองนั่งมีระบบเปิด-ปิดอย่างนุ่มนวล
เพื่อป้องรอยที่เกิดจากการกระแทกThere is a soft-close function to prevent a damage from heavy closing

สินค้าสำหรับเติมสีสันให้กับพื้นที่ในห้องน้ำของคุณColor your toilet space beautifully

SPEEDY
B-4620

12,500.-
B-4620

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
ระบบน้ำทอร์นาโด
ประหยัดน้ำเพียง 3/4.5ลิตร
ฝารองนั่งปิดนุ่มนวล

One Piece Toilet
Tornado water system
Save water only 3 / 4.5 liters.
Soft seat cover

ZABROZA
B-117

3,800.-

อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่ง
เคาท์เตอร์ผลิตจากเซรามิค
คุณภาพสูงแข็งแรงทนทาน
ทำความสะอาดง่าย

Half wash basin
Counter made of ceramic
High quality, durable
Easy to clean

ZERDIO
B-125

4,500.-

อ่างล้างหน้าแบบวางบน
เคาท์เตอร์ ผลิตจากเซรามิค
คุณภาพสูงแข็งแรงทนทาน
ทำความสะอาดง่าย

Top washbasin
Counter made of ceramic.
High quality, durable
Easy to clean

FORSUN
WL-040L

2,200.-

อ่างล้างหน้าแบบแขวน
พร้อมขาตั้งเคลือบ
ผลิตจากเซรามิคคุณภาพสูง
แข็งแรงทนทาน ทำความสะอาดง่าย

Hanging basin
With stand
Made of high quality ceramic.
Durable, easy to clean

HAPPY
B-518

1,800.-

โถปัสสาวะชาย
คุณภาพสูงแข็งแรงทนทาน
ทำความสะอาดง่าย

Urinal
High quality, durable
Easy to clean

RULTH
8610

2,200.-

โถปัสสาวะชาย
มีคุณภาพสูงแข็งแรงทนทาน
ทำความสะอาดง่าย

Urinal
High quality, strong and durable.
Easy to clean

ห้องอาบน้ำ, อ่างอาบน้ำShower room / bathtub

BLACE
SLT-WBL l 100

60,000.-

ตู้อาบน้ำ Multifunction
กระจกนิรภัย Tempered Glass
ก๊อกผสมน้ำร้อน/เย็น
อุปกรณ์ทำจากวัสดุเกรดA
แข็งแรงทนทาน ถาดรองอาบน้ำ
ผลิตด้วยอะคลิลิคไฟเบอร์

Multifunction shower room.
Hot&Cold water mix.
Made from A grade tough and durable materials.
Fiber acrylic tray.

CLEAR
B-1003

16,000.-

ตู้อาบน้ำโค้งแบบบานเลื่อน
กระจกนิรภัยหนา 6 mm.
อุปกรณ์บานพับและมือจับ
แข็งแรงทนทาน

Sliding curved shower enclosure
Tempered glass thickness 6 mm
Hinge fittings and handles
Strong

LAGOON
B-8863-A

165,000.-

ความสะดวกสบาย
ที่มาพร้อมความหรูหรา
ด้วยระบบไฟ LED
สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
ช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา

Convenience that comes with luxury.
With LED lighting.
Create a relax atmosphere.
Make you feel rejuvenanted.